Studium multimediální tvorby nabízí skvělé možnosti

StudiumMultimediální oblast je dnes poměrně hodně frekventovaná. Pokud chcete mít opravdu optimální předpoklady ke studiu na vysoké škole anebo přímo k výkonu konkrétního povolání, pak se studium multimédií jistě vyplatí. Podívejme se tedy na možnosti studia tohoto progresivního oboru, které se nabízejí v prostorách střední školy cestovního ruchu v Praze. Charakteristika studia jednoznačně poukáže na jeho možnosti a na spousty výhod, jež budoucímu absolventovi přinese.

Zaměření studia a uplatnění absolventů

Již samotný termín multimediální tvorba prozradí mnohé. Studium je logicky zaměřeno na dějiny výtvarné kultury, výtvarnou tvorbu, využití nejnovějších technologií, tvorbu digitální fotografie a animací a na mnohá další odvětví. Jeho součástí je i tvorba webových prezentací a marketing spojený s ekonomickými faktory. Žáci jsou vedeni individuálně a v případě absolvování studia budou plně připravení ke studiu na vysoké škole multimediálního zaměření. Uplatnit se ale mohou klidně i přímo jako programátoři anebo pracovníci v oblasti marketingu či tiskových materiálů.

Další charakteristika studia

Určitě je třeba zdůraznit, že se jedná o čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou. Mimo základní studium výtvarně laděných předmětů a multimediální technologie budou žáci umět pracovat v programech typu AutoCADU a dalších. Od prvního ročníku jsou v tomto oboru povinné dva cizí jazyky. Ve škole probíhají i kurzy vedené rodilým mluvčím. Jazykové znalosti tak žáci načerpají v tom nejkvalitnějším provedení. Ostatně škola aktivně spolupracuje se známou jazykovou agenturou British Council. K dispozici pro výběr jsou žákům angličtina, španělština, němčina francouzština a ruština. Teoretické znalosti mohou žáci využít klidně i při vlastní realizaci vlastní registrované cestovní kanceláře Arcus. Vyzkouší si mimo jiné i to, jaké je být vedoucími pracovníky anebo zaměstnanci.

Přijímací zkoušky a kritéria

Přijímací řízení na tento studijní obor se koná formou talentových zkoušek. Hlavními podklady pro přijetí konkrétního uchazeče budou dosavadní výsledky studia na základní škole a právě výsledky talentových zkoušek. Ty jsou složeny ze dvou základních součástí. První tvoří práce na PC a druhou tematická kresba. Celkově mohou dosáhnout uchazeči maximálně 40 bodů z obou částí talentových zkoušek. Další body získají za studium na ZŠ. Bonusové body mohou získat ještě díky své účasti na olympiádách a projektech. První kolo talentové zkoušky se bude konat již 7. ledna 2015, druhé kolo následně 14. ledna 2015.